plasticphotovoltaics@youtube plasticphotovoltaics@facebook plasticphotovoltaics@twitter

Plastsolcellers virkemåde

Hvordan virker plastsolceller?

Indledning

Som solceller generelt omdanner plastsolceller lys til elektricitet. Selve processen med omdannelsen af lys til elektrisitet er kompliceret, men her forsøger vi at forklare de basale koncepter. For at forklare plastsolcellers virkemåde er der tre koncepter som er vigtige at forstå:

En forståelse af disse fire parametre tillader en forståelse for plastsolcellernes virkemåde. De næste sider gennemgår koncepterne et af gangen. Men før du læser disse sider vil vi introducere dig til plastsolcellens opbygning.

En plastsolcelle er opbygget at en række lag. Figuren viser den simpleste plastsolcelle. Lagene i denne celle kan varieres og rækkefølgen ændres for at ændre polariteten. I denne beskrivelse holder vi os dog til den mest simple situation.

Figur 1: Skematisk opbygning af plastsolcellen.
Nederst er et substrat, dette kan være eksempeltvist glas eller plastfolie. Næste lag er en transparent elektrode (anode). Herefter følger det fotoaktive lag hvor lyset (photonerne) absorberes. Stakken afsluttes med en top elektrode (katode). Udover disse lag kan der anvendes ladnings separations lag, indkapslings lag samt øvrige lag som ikke er vist.

På siden er der links Wikipedia. Vi fraskriver os ethvert ansvar i forbindelse med fremtidigt indhold i forbindelse med de links der anvendes, men vil samtidigt pege på nyttige informationer som kan findes på Wikipedia, der relatere til indholdet på siden.

Social

  

Current weather

Temperature: 14.11 °C
Sample temp: 11.60 °C
Irradiance: -3.3 W/m²
Humidity: 91.60 %Rh
Last update: Sat, 19 Aug 2017 23:42:03 +0200 - details
Copyright DTU Energy
Sitemap | Contact us | Press center